4 44 678

Пост в «Паб» от 26.07.2013

Пост в «Паб» от 26.07.2013 - Изображение 1 Youtube
12K PC Gaming on Windows 8

http://www.youtube.com/watch?v=4OEZ9qBxYiw
3 Ultra-HD дисплея, разрешение 11 520 x 2 160, 30 FPS

44 комментария